Med många år inom byggbranschen och ett stort kontaktnät kan vi erbjuda er det mesta i form av fastighetsutveckling och projektledning. 

 

 

Fastighetsutveckling

Fastighetsutveckling är ett brett begrepp, det kan innebära till exempel utredningar som undersöker möjligheten att bygga till en fastighet. Modernisering och effektivisering av en fastighets energi- eller installationssystem. Eller kanske förbättring av byggnadens brandskydd. Det finns alltid en möjlighet att förbättra en fastighet, låt oss hjälpa till och om det är värt investeringen!

 

Projektledning

Vi arbetar med projektledning i alla dess faser, från planarbeten till garantibesiktning. Med en erfaren projektledare effektiviserar du inte enbart arbetet utan säkerställer också kvalitén. Dessutom hjälper vi till så att avtal, handlingar och myndighetskontakter hanteras på rätt sätt. 

 

Förvaltning

Med ett antal förvaltningsobjekt i bagaget kan vi hjälpa dig som fastighetsägare att optimera din fastighet. Vi förhandlar om hyror, tillhandahåller hyresavtal och kan utveckla potentialen hos din fastighet för att göra den mer attraktiv såväl för hyresgäst som för marknaden.