Med stort engagemang tar vi oss an allt ifrån projektledning till utredningar och förvaltningsuppdrag.

En bred kompetens och goda kontakter stöttar dig och ditt företag i hela processen.

 

 

Fastighetsägare

designed_by_expanded_gallery2.jpg
 • Optimering av ytor, installationer och intäkter

 • Om-, till- och nybyggnader

 • Planfrågor

Bostadsrättsförening

Klippan 069.jpg
 • Utveckling av fastigheten, skapa nya ytor.

 • Stöd för förvaltning och styrelse

 • Utveckling av föreningen

 

 

 

Byggherre

 • Planfrågor

 • Myndighetskontakter

 • Projektering

 • Upphandling

 • Produktion

 • Förvaltning